Tegning 2004: Jon Fjeldså

 

Projektbeskrivelse:

 

Den nye gæstebog

Skriv og læs i den nye gæstebog

Den gamle gæstebog opdateres ikke mere

Læs i den gamle gæstebog

Dansk udgave
Deutche Ausgabe

Senest opdateret:
  18.03.11


besøgende

 

I 1996 startede dette projekt, der har til formål at hjælpe en af Danmarks mest truede ynglefugle - SLØRUGLEN.
Sløruglerne var oprindeligt almindelige over det meste af Danmark, men tilbagegangen startede allerede i 1930’erne, og siden da er det gået støt tilbage, primært som følge af omlægninger i landbrugsdriften.

Men takket være de senere års milde vintre med mange mus, samtidig med en velfungerende redningsplan for sløruglen er den negative udvikling nu vendt. Projektets arbejde har siden midten af 90’erne primært bestået i, at opsætte ynglekasser på egnede steder. På 10 år er bestanden vokset fra ca. 25 ynglepar til 285 par i 2006.

 

Danmark ligger på nordgrænsen for Sløruglens udbredelse. Det betyder, at vort klima er koldt for den. Sløruglen kan nemlig ikke opbygge et fedtlag som andre fugle om vinteren. Derfor er den afhængig af at kunne komme indendøre i vore lader, når det bliver koldt.

Projekt Slørugle, der foregår i et tæt samarbejde med
Dansk Ornitologisk Forening og Zoologisk Museum i København,
ledes og koordineres af:

Klaus Dichmann
Hyldehegnet 27
6400 Sønderborg
Tlf: (0045) 74 420552
Mobil: (0045) 20869052
E- mail: dichmann@tytoalba.dk

Projektet støttes økonomisk af: 
DOF (Dansk Ornitologisk Forening)
OAS (Ornitologisk forening for Als og Sundeved)
Michael Jebsen Fonden
Bodil Pedersen Fonden
Ebba Celinders Legat
Sønderjyllands Amt
Sønderborg Kommune
Naturlaug Sønderjylland
Givskud Zoo
Friluftsrådet
Danfoss A/S
Den Gamle Skole
Private personer

 

Tegning 1997: Jon Fjeldså

 

 

 

 

 

Chart.dk