Aktuelt 1999:

Menu
  Året 1999
  Året 2000
  Året 2001
Året 2002
  Året 2003
  Året 2004
  Året 2005
  Året 2006
  Året 2007
  Året 2008
  Året 2009
  Året 2010
  Året 2011
  Året 2012
 

Januar: 
Opsætning af nye Sløruglekasser og rengøring af gamle kasser.
Avisomtale: Haderslev Ugeavis og Midt Sønderjylland Ugeavis. 
I det tidlige forår er "trækket" af unge Slørugler fra sidste års kuld særligt højt. En stor del af ungerne fra især Nordtyskland men også fra vort eget område flyver afsted for at finde sig en egnet ynglelokalitet, der ikke er optaget i forvejen. Sløruglen flyver ofte kun ganske få km pr. døgn. 82 danske Slørugler trak i gennemsnit 54 km fra de blev ringmærket til de blev genmeldt. Trækket foregår næsten udelukkende om natten med hyppige hvil (spisepauser), og da Sløruglen har en forkærlighed for at flyve lavt langs grøfter og levende hegn, er det i disse måneder, at vi finder dem dræbte langs vores veje. Ca. 50% af de Slørugler, der findes døde, er trafikdræbte.

 

Februar:
Besøg på gårde i den nordøstlige del af Amtet, der har henvendt sig med slørugler pga. presseomtalen. Evt. ophængning af kasser i området.

Sløruglerne er godt igang med forberedelserne til årets produktion af unger. Fra flere af værterne for vore ynglende Slørugler har vi fået meldinger om livlig aktivitet i de sene aftentimer.

 

Marts:
Besøg på gårde i Amtet der efter presseomtalen i aviserne har henvendt sig med et akut behov for en sløruglekasse. Avisomtale: JydskeVestkysten og Ugeavisen Tønder.

Der er stadig godt gang i Sløruglerne - og også i projektdeltagerne. Der er blevet sat kasser op på de lokaliteter, hvor behovet er mest akut. Bl.a. på en lokalitet, hvor Sløruglerne sidste år ynglede i en foderautomat. Da automaten skulle fyldes, opdagede man heldigvis ungerne, der blev flyttet over i en papkasse. Kassen blev anbragt højt oppe under ladens tag på en halmtransportør. De 6 unger blev alle flyvefærdige.

 

April:
Opsætning af nye redekasser.

Flere meldinger fra gårdejere i landsdelen om mange mus tyder på at 1999 bliver et stort museår.

Succes.
Alle tre "sikre" sønderjydske Kirkeuglepar er nu gået i gang med at ruge i de mårsikre tysk designede redekasser.

Kasse nr. 1. blev opsat d.18 januar 1998.
Kasse nr. 2. og 3. blev opsat henholdsvis d. 30 juni 1998 og d. 30 januar 1999.

 

Maj:
Opsætning af nye redekasser. 

De fleste Sløruglepar er nu gået i gang med at ruge.

Ringmærket to kuld Natugleunger med henholdsvis tre og fire unger og et kuld Stor Hornugleunger med to unger.

Forhastet konklusion.
Stor Hornuglehannen er "sandsynligvis" som først antaget alligevel ikke blevet skudt i grusgraven. Efter nærmere undersøgelser af de fundne dun og fjer, viser det sig, at de stammer fra plukket af en Skovhornugle. Det er dog stadigvæk en kendsgerning, at hunnen og de 2 store unger er sporløst forsvundet fra området, og at hannen ikke er set ved de sidste besøg.

 

Juni:
Kontrol af alle kasser og start på ringmærkning af unger.

Kirkeugle status.
Dette års "høst" af nye kirkeugler i Sønderjylland blev på 4 stk.
Ud af de 3 kendte par, fik de 2 af parrene 2 unger hver på vingerne, mens der på den tredige lokalitet i år kun var en ugle.
Ungerne i det ene af kuldene blev ringmærket.
I ugerne 30, 31 og 32 vil der i umiddelbar nærhed af de 3 lokaliteter blive opsat et antal kasser, som forhåbentligt vil være til gavn for de nye "kirkeuglebasser".

 

Juli:
Besøg på nye Sløruglelokaliteter efter Projekt Slørugle Sønderjylland's omtale i landsbladet "Dansk Landbrug".
Ophængning af Kirkeuglekasser på udvalgte lokaliteter.

 

August:
Som i 1997 fandt jeg også i år et ynglepar, hvor den ene af sløruglerne i parret er af racen alba alba.
Ud af parrets kuld på 6 unger, havde 2 af ungerne alba'ens karakteristiske hvide ansigt og bryst. De resterende 4 unger havde alle guttata's gyldne farve.
Alle unger blev ringmærket.

Til oplysning fik parret fra '97 5 unger på vingerne i år. Fordelingen af lyse og mørke unger kender jeg dog ikke, da alle unger blev ringmærket som dununger og af den grund var en sikker bestemmelse ikke mulig.

 

September:
Det meste af september måned blev brugt til tjek nr.2 af dette års mange ynglepar for kuld nr. 2. Resultatet af dette andet tjek blev 5 andengangskuld: 2 par med 4 unger hver og 1 par med 3 unger ( de 3 unger døde alle i en tidlig alder, uvis af hvilken årsag ).
Det sidste par's kuldstørrelse kender jeg p.t. ikke, da kassen først bliver undersøgt den 23 oktober, hvor evt. unger da er ca. 3 uger gamle ( ved et tidligere tjek lå hunnen og rugede på 6 æg ).
Se iøvrigt alle resultaterne på siden
Projekt status.

 

Oktober:
I ’99 har man konstateret 5 par ynglende slørugler på Bornholm, men bestandens reelle størrelse vurdere man er noget højere, muligvis helt op til 8-10 par.
Ref. Hanne Tøttrup, DOF Bornholm.

 

November:
For sløruglens vedkommende er ynglesæsonen "99 ved at være slut.
De sidste unger fra kuld nr. 2 forlader i disse dage deres "fødested" og strejfer rundt i landet i deres søgen efter nye egnede ynglesteder.
I de næste måneder vil arbejdet blive koncentreret om, rengøring af kasser, flytning af forkert placerede kasser og ophængning af nye kasser.

 

December:
December vil for en stor dels vedkommende blive brugt til tjek og rep. af ynglekasser, der er blevet ødelagt under stormen den 3 december.