Aktuelt 2000:

Menu
  Året 1999
  Året 2000
  Året 2001
  Året 2002
  Året 2003
  Året 2004
  Året 2005
  Året 2006
  Året 2007
  Året 2008
  Året 2009
  Året 2010
  Året 2011
  Året 2012
 

Januar:
SKOF, Skånes Ornitologiske Forening
Tornuggle (Tyto alba) projekt. 
I slutningen af 1995 søsatte SKOF (Skånes Ornitologiske Forening) ligeledes et slørugleprojekt, (tornuggle).
Slørugleprojektets 2 hovedformål er: 1. At registrere antallet af ynglepar i Skåne.
2. At forbedre sløruglernes ynglemuligheder ved at ophænge ynglekasser på udvalgte lokaliteter.

Igennem tiden har der i Skåne ynglet slørugler i et større eller mindre omfang. Disse lokaliteter er projektet meget interesseret i at høre om, så derfor bedes alle oplysninger man måtte være i besiddelse af om slørugler i Skåne, venligst indsendes til nedenstående kontaktperson:

Paul Eric Jönsson, Rudeboksvagen 223, S-226 55 Lund.
Tlf.: 0046 46306853
E-mail-adresse: pauleric.jonsson@telia.com

 

Februar:
Efter stormens hærgen den 3. December '99, er der desværre mange ynglekasser der er blevet ødelagt, enten af nedfaldne tagplader eller regn.
På mine besøg ved ynglestederne efter stormen har jeg konstateret, at flere af ynglekasserne ikke længere har "tag over hovedet". I mange tilfælde er store dele af taget blæst af med det resultat, at kasserne er blevet våde af regn og derfor ikke længere er brugbare som ynglekasser.
Derudover er flere af laderne så medtagne efter stormen, at de står til nedrivning.
Der er dog også sket positive ting i den forløbne periode. Artiklen jeg havde i Jydske Vestkysten den 21. December gav langt over 100 henvendelser, hvoraf ca. 40 var fra gårdejere, der regelmæssigt har besøg af en eller flere ugler og gerne ville have gode råd om, hvordan man får dem til at blive på gården og yngle. 

 

Marts:
Trods dette års milde vinter har jeg p.t kendskab til mindst 16 døde slørugler. Heraf er 9 fundet i Sønderjylland.
2 var trafikdræbte, 1 havde brækket et ben (blev fundet dagen efter stormen den 3. december) og døde kort tid efter, resten er fundet døde i folks lader.
De resterende 6 slørugler vil alle blive sendt til videre undersøgelse på Statens Serum Lab. i Århus.

 

April:
Slørugle sæsonen 2000. er nu for alvor gået i gang. Det første sløruglepar i opsat ynglekasse er konstateret rugende på æg nr. 2. i en lade på en gård i det sydøstlige Sønderjylland. Trods den milde vinter ser det ikke umiddelbart ud til, at yngle sæsonen er startet tidligere en normalt.

 

Maj:
Kontrol og tilsyn af ynglekasser og æglægning.

 

Juni:
Kontrol og tilsyn af ynglekasser og æglægning samt start på ringmærkning.

 

Juli:
Ringmærkning og flytning af 2 kuld slørugleunger pga. nedrivning af lade og ibrugtagning af halmtransportør.

 

August:
Ringmærkning af unger.
I begge ovennævnte tilfælde lykkedes flytningen af kuldene. Efter ca. 14 dage besøgte jeg atter lokaliteterne og i den kasse, hvori jeg havde placeret unger og æg fra halmtransportøren, sad der nu 2 halvstore unger.
Kassen, der blev flyttet ud af laden og over i et træ med de 3 næsten flyvefærdige unger, var nu tom. Alle tegn tyder på, at ungerne er blevet flyvefærdige og har forladt kassen. Slørugleparret ses ofte i området.

 

September:
Ringmærkning af de sidste 3 kuld slørugleunger fra kuld nr. 1.
Flytning af et kuld unger fra halmtransportør til opsat ynglekasse, pga. nedrivning af laden. Start på tjek af ynglekasser for kuld nummer 2.

Flytningen af det ovennævnte kuld på 4 unger, fra halmtransportøren til ynglekassen i naboladen, ( afstanden fra halmtransportøren til ynglekassen er ca. 35 meter ) lykkedes, kun en unge, den mindste, døde ganske kort tid efter.

 

Oktober:
Tjek af samtlige ynglepar for kuld nr. 2.
Ringmærkning d. 24.9 af 3 unger i det eneste kendte kuld nr. 2 i år.
Opsætning af ynglekasser på udvalgte lokaliteter.

 

November:
Lysbilledforedrag om slørugleprojektet i Ribe. Arrangør: Danmarks Naturfrednings Forening
Opsætning af ynglekasser på udvalgte lokaliteter.

 

December:
Opsætning af ynglekasser på udvalgte lokaliteter.