Aktuelt 2001:

Menu
  Året 1999
  Året 2000
  Året 2001
  Året 2002
  Året 2003
  Året 2004
  Året 2005
  Året 2006
  Året 2007
  Året 2008
  Året 2009
  Året 2010
  Året 2011
  Året 2012
 

Januar: 
Lysbilledforedrag om slørugleprojektet i Graasten.
Arrangør: Graasten Rotary Klub.

 

Februar:
Lysbilledforedrag om "Projekt Slørugle Sønderjylland" på Natur- og Kulturcenter Myrthuegård ved Varde.
Arrangør: Uglegruppen Ribe Amt.

Opsætning af nye ynglekasser og flytning af tidligere ophængte kasser, der af forskellige årsager ikke længere hænger hensigtsmæssigt.

 

Marts:
Opsætning af nye ynglekasser.
Som nogen sikkert har bemærket gennemgår hjemmesiden i disse dage en større forandring. Af større ændringer kan jeg nævne, at den bla. nu kan ses på tysk, og at siden "andre ugler" i nærmeste fremtid vil blive ændret en del, så siden ikke længere er så tung at downloade. På et senere tidspunkt vil hjemmesiden også kunne ses på engelsk. Jeg er meget interesseret i både ris og ros og gode ideer til hjemmesiden - kun på denne måde bliver den rigtig god.

 

April:
Dette års rutinemæssige kontrol af årets ynglepar og æglægning er pt. ikke afsluttet, men viser som de foregående år, at en stor del af parrene er gået i gang med æglægningen siden midten af april.

Min kammerat og medhjælper Nikolaj Sonne er netop blevet færdig med sin hjemmeside, og kan nu ses på nettet. Hjemmesiden indeholder bla. tips og triks til opsætning af ynglekasser til Tårnfalk og natugle, byggevejledninger, stemmer, fotos m.m. Alt i alt en spændende side som det bestemt kan betale sig at ofre et par minutter på.
Linket til hjemmesiden kan du klikke dig ind på her : Nikolaj's hjemmeside.

 

Maj:
Som i de tidligere år er der også i år fremgang at spore i antallet af ynglepar. De sidste års milde vintre og mange mus har uden tvivl gavnet bestanden betydeligt. Der til kommer, at der ikke længere hersker den samme bolignød som tidligere, pågrund af de mange ophængte ynglekasser. Gennemsnittet af æg pr. par ligger i øjeblikket også pænt højt, nemlig på 5,48. Meldinger fra det øvrige jylland vidner desuden om en god tilgang af ynglepar mod nord.
I de næste måneder gælder det ringmærkningen af deres unger.
Læs mere herom på siden "Projekt Status".

 

Juni:
Hør om slørugleprojektet i programmet "Natursyn" med Per Ketil på Danmarks Radio P1. - Søndag d. 8 juli kl. 09.05. Genudsendes mandag kl. 14.15

Sløruglernes første kuld unger er nu stort set alle kontrolleret og ringmærket. I alt er der i år indtil nu blevet ringmærket 32 kuld i Sønderjylland, svarende til 145 unger, ( 1 kuld på 4 unger er ringmærket af Peder Tellesen ).
Sløruglerne har i år ynglet ca. 14 dage til 3 uger tidligere end normalt, så hvis musebestanden fortsat holder sig på sit nuværende høje niveau med mange mus, er der de kommende måneder gode chancer for mange anden kuld.
Også i år er der kommet meget lyse slørugleunger på vingerne, dvs. delvis eller næsten helt hvide på brystet, også selv om at forældrefuglene tydeligvis er af racen "gutatta".

 

Juli:
Ringmærkning af unger og opsætning af nye ynglekasser. Årets fjerde flytning af ynglepar med unger, som havde valgt at yngle på et uhensigtsmæssigt sted, over i en ny kasse.

 

August:
Lysbilledforedrag på Bornholm.
Foredrag for de grønne foreninger, Naturhistorisk Forening og Ornitologisk Forening
samt Husmandsforeningerne og Landboforeningen: Klaus Dichmann: Sløruglen i Sønderjylland, - hvordan man kan optimere den bornholmske bestand.
Arrangør: NaturBornholm og DOF-Bornholm.

 

September:
Kontrol af samtlige 45 ynglepar i Sønderjylland for kuld nr. 2

 

Oktober:
Trods den forholdsvise tidlige ynglestart og en vedvarende god bestand af mus sommeren over klarede kun 6 ud af årets 45 ynglepar at få lagt 2 kuld æg.
Ud af de 6 kuld lykkedes det kun 1 kuld på 4 unger at komme på vingerne. Årsagen til de fejlslagne yngleforsøg skyldes sandsynligvis omslag i vejret med kulde og regn og lokalt mangel på føde.

 

November:
Lysbilledforedrag om slørugleprojektet i København.
Arrangør: DOF København.

Lysbilledforedrag om slørugleprojektet i Næstved.
Arrangør: DOF Storstrøms Amt.

 

December:
Lysbilledforedrag om slørugleprojektet på Sønderborg bibliotek.
Arrangør: Racedueklubben for Als og Sundeved.

Her ved slutningen af december vil jeg ikke undlade, at sige tusinde tak til alle de der igennem året har bidraget med værdifulde oplysninger til projektet.