Aktuelt 2002:

Menu
  Året 1999
  Året 2000
  Året 2001
  Året 2002
  Året 2003
  Året 2004
  Året 2005
  Året 2006
  Året 2007
  Året 2008
  Året 2009
  Året 2010
  Året 2011
  Året 2012
 

Januar:
Lysbilledforedrag om slørugleprojektet i Vejle.
Arrangør: DOF Vejle Amt.

Lysbilledforedrag om slørugleprojektet i Nykøbing Falster.
Arrangør: DOF Storstrøms Amt.

Lysbilledforedrag om slørugleprojektet i Aarhus.
Arrangør: DOF Aarhus Amt

SKOF, Skånes Ornitologiske Forening
Tornuggle (Tyto alba) projekt.

I slutningen af 1995 søsatte SKOF (Skånes Ornitologiske Forening) ligeledes et slørugleprojekt, (tornuggle).
Slørugleprojektets 2 hovedformål er: 1. At registrere antallet af ynglepar i Skåne.
2. At forbedre sløruglernes ynglemuligheder ved at ophænge ynglekasser på udvalgte lokaliteter.
Igennem tiden har der i Skåne ynglet slørugler i et større eller mindre omfang. Disse lokaliteter er projektet meget interesseret i at høre om, så derfor bedes alle oplysninger man måtte være i besiddelse af om slørugler i Skåne, venligst indsendes til nedenstående kontaktperson:

Paul Eric Jönsson, Rudeboksvagen 223, S-226 55 Lund.
Tlf.: 0046 46306853
E-mail-adresse: pauleric.jonsson@telia.com

 

Februar:
lang flyvetur!
Den 20 juni 2001 ringmærkede jeg en slørugleunge i et kuld på 6. i en opsat ynglekasse i det sydøstlige hjørne af Sønderjylland. Den 31 oktober samme år bliver sløruglen fundet død i Sierpc-Rachocin i det centrale Polen. Afstanden fra ynglestedet i Sønderjylland til stedet hvor sløruglen blev fundet er i lige linie målt til 692 kilometer.
Da ungen var ca. 35 dage gammel da den blev ringmærket og først forladt ynglestedet når den er ca. 60 dage gammel, har uglen tilbagelagt turen på max. 100 dage. Samtidig er det første gang i dansk ringmærkningshistorie, at en dansk ringmærket slørugle er blevet genmeldt så langt hjemme fra.

 

Marts:
Lysbilledforedrag om slørugleprojektet i Herning.
Arrangør: DOF Ringkøbing Amt.

Skånsk genmelding
Sverige havde i 2001 kun et kendt sløruglepar. Parret som yngler i Skåne fik 2 kuld unger på vingerne, med henholdsvis 5 unger i kuld 1 og 4 unger i kuld 2.
Kuld 1 blev ringmærket d. 17 juli og kuld 2 blev ringmærket d. 27 oktober. Den 3 marts 2002 blev den næst ældste, en han, fra kuld nr.1 fundet død i Vestermarie på Bornholm. Afstanden fra ynglestedet i Skåne til Vestermarie på Bornholm er på x km.
Den 20 marts 2002 blev den ældste, en hun, fra kuld nr. 2 fundet død ved Avedøre Strandeng på Sjælland. Afstanden fra ynglestedet i Skåne til Avedøre Strandeng på Sjælland er x km.
Kilometerafstanden er fjernet for at beskytte yngleparret.

 

April:
Uglemøde på Mandø d. 5-6 april.
Arrangør: Ribe uglegruppe.

 

Maj:
Kontrol og tilsyn med årets ynglepar, samt registrering af æglægningen. Opsætning af ynglekasser.

 

Juni:
Kontrol og registrering af ynglekasser og æglægning, samt start på ringmærkningen af de første kuld. Opsætning af kasser hvor der jævnligt ses slørugler.

 

Juli:
Ringmærkningen af sløruglernes unger er nu på sit højeste, samt en haste flytning af et kuld slørugleunger over i en opsat ynglekasse. Slørugleparret havde uheldigvis valgt at placerer deres rede i bunden af en udluftningskanal i ladens korntørringsanlæg. Flytningen lykkedes.
Forældrefuglene fortsatte villigt fodringen af deres unger i familiens nye hjem.

 

August:
Størsteparten af ungerne i kuld 1. er nu ringmærket.

 

September:
De sidste unger i kuld 1., pånær et par efternølere er nu blevet ringmærket, og start på tjek af kasser for kuld 2. påbegyndes.

 

Oktober:
Orientering/ foredrag på Ballum Slusekro om slørugleprojektet, i forbindelse med afslutningen på Hedehøg projektet.
Arrangør: Dansk Ornitologisk Forening og Dyrenes Beskyttelse.

 

November:
Foredrag om slørugleprojektet på Naturhistorisk Museum i Aarhus.
Arrangør: Danmarks Ringmærkerforening.

 

December:
Foredrag for Sønderjydske slørugleværter på Sønderborg Bibliotek.
Arrangør: Dansk Ornitologisk Forening.