Aktuelt 2003:

Menu
  Året 1999
  Året 2000
  Året 2001
Året 2002
  Året 2003
  Året 2004
  Året 2005
  Året 2006
  Året 2007
  Året 2008
  Året 2009
  Året 2010
  Året 2011
  Året 2012
 

Januar: 
I samarbejde med TV-Nord, lavet et indslag om projektet.
I samarbejde med træværkstedet på Udviklingshøjskolen "Egen Mark" på Als, at klargøre og afsende 150 redekasser til slørugler. Redekasser som i løbet af året skal sættes op på egnede lokaliteter af uglegrupperne i det landsdækkende projekt "Projekt Slørugle".

 

Februar:
Vinterens ofre!
Den forholdsvise lange vinter med lave temperaturer og i perioder et snedække på op til flere centimers tykkelse, har i vinterens løb kostet et større antal slørugler livet. Det faktum, at slørugler ikke opbygger et fedtlag som andre fugle gør, har betydet at flere slørugler ganske enkelt er bukket under for kulden.

Ud over kulden har snelaget i kortere eller længere perioder medført, at sløruglerne har været nødsaget til at fange størstedelen af deres byttedyr, mus og mindre rotter inden døre i lader og udhuse.
Dette er på sin vis ganske normalt for sløruglen, men da der på de fleste landejendomme bliver udlagt rotte/ musegifte har sløruglerne fanget de giftsyge mus i et langt større antal end normalt. De har herigennem indtaget så store koncentrationer af musegift over en forholdsvis kort periode, at det i flere tilfælde har medført døden for et betydeligt antal individer.
Især har vinterens mange dødsfald været hyppige blandt de unge ugler, dvs. ugler som er ringmærket som unger i sommeren 2002. I alt havde projektet ved udgangen af januar modtaget melding om 17 dødfundne ugler, - og det alene i Sønderjylland!

 

Marts: 
I samarbejde med TV-Syd, lavet et indslag om projektet.
Foråret blivet brugt til opsætning, flytning og udskiftning af ynglekasser. Især er ynglekasser fra et tidligere slørugleprojekt blevet udskiftet eller renoveret.

 

April:
I samarbejde med TV-holdet fra Held og Lotto (DR-1), lavet et mindre indslag om projektet.
Opsætning af ynglekasser på gårde, hvor der er observeret slørugle/ slørugler i en længere periode.

 

Maj:
Kontrol og tilsyn med årets ynglepar, samt registrering af æglægningen. Opsætning af ynglekasser og ringmærkning af årets første kuld slørugleunger d. 25 maj. Ungerne i kuldet var ca. 30 dage gamle, og er det tidligst ringmærkede kuld siden projektets start i efteråret 1996.

 

Juni:
Ringmærkningen af slørugleungerne er på sit højeste omkring d. 6 juni, ca. 14 dage tidligere end i 2002.

 

Juli:
Ringmærkning af slørugleunger.

 

August:
Ringmærkning af slørugleunger og start på kontrol af sløruglepar for kuld nr. 2.

 

September:
De sidste slørugleunger i kuld 1. ringmærkes, samt start på ringmærkningen af kuld 2.

 

Oktober:
Foredrag om slørugleprojektet på biblioteket i Sønderborg.
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening.
Ringmærkning af unger i kuld 2.

 

November:
De sidste unger i kuld 2. ringmærkes og ynglekasser som trænger til at blive tømt for noget af deres indhold af gylp mm. tømmes og rengøres.

 

December:
Bygning og opsætning af nye ynglekasser og rep. og udskiftning af gamle kasser.