Aktuelt 2004:

Menu
  Året 1999
  Året 2000
  Året 2001
Året 2002
  Året 2003
  Året 2004
  Året 2005
  Året 2006
  Året 2007
  Året 2008
  Året 2009
  Året 2010
  Året 2011
  Året 2012
 

Januar:
Projekt Slørugle Sønderjyllands hjemmeside har skiftet navn og udseende, og er nu ændret til en mere landsdækkende udgave. Den tidligere version var af naturlige årsager mest koncentreret om mit eget census-område ”Sønderjylland”.
Men efter opstarten af det landsdækkende ”Projekt Slørugle” i 1998, dukkede der hurtigt et behov op om mere information på hjemmesiden. Det er nu blevet ændres, således at den er nemmere at finde rundt i og vil naturligvis, som i den tidligere version, løbende blive opdateret med nye billeder, tekster og data.

Det store arbejde med at ændre den gamle hjemmesides layout har jeg ikke været alene om. En af mine gode venner, Carsten Handberg fra Nordborg på Als, har med knokkelarbejde og gode ideer formået at frembringe en hjemmeside lige efter mine ønsker,- en hjemmeside som forhåbentlig vil være til glæde for mange i årene fremover.

Carsten Handberg har igennem tiden lavet mange smukke hjemmesider og er du interesseret i hans arbejde med disse, kan du nederst i højre hjørne på ”bar'en”, klikke dig videre til hans egen Hjemmeside.

Februar:
Planlægning og udsendelse af invitationer til:
Projekt Slørugles Ugle-symposium d. 24. - 25. april 2004 på
Myrthuegård - Natur - og Kulturcenter.

Lørdag d. 24. april

Kl. 9.00 - 11.00
Ankomst og indkvartering i 6 mandshytter
Kl. 11.00
Møde start
Velkomst v/ Klaus Dichmann
Naturvejleder Tom Westergaard fortæller om Myrthuegård 
Kl. 11.20
Præsentation og bygning af sløruglekasse v/ Søren Hansen
Kl. 12.00
Frokost
Kl. 13.30
Hvordan man ved slid, omtanke og hårdt knokkelarbejde laver sin Kommune/ Amt til et "top slørugleområde" v/ Søren Hansen
Besøg på en sløruglelokalitet v/ Søren Hansen
Kl. 17.00
Kaffe med blødt brød og "fri uglesnak"
Vi kikker på medbragt uglegylp i stereolup
Kl. 19.00
Aftensmad
Kl. 20.00
Præsentation af andre uglearter
Mosehornugle v/ Niels Knudsen
St. hornugle v/ Hans Pindstrup
Perleugle v/ Hanne Tøttrup
Kirkeugle v/ Lars Holm Hansen
Natugle v/ Peter Sunde
Kl. 21.30 - ?
Kammeratlig samvær og evt. lysbilleder
Søndag d. 25. april
Kl. 6.00
Fugletur og intro. til landbrugs- og miljøprojektet i Varde Ådal "Operation Engsnarre" v/ John Frikke, Niels Knudsen & Tom Westergaard
Kl. 8.00
Morgenmad
Kl. 9.00
Møde start
Projekt status/ dataopsamling v/ Klaus Dichmann & Henning Heldbjerg
Kl. 10.00
Dataopsamling via DOF-basen v/ Kjeld Bakken
Kl. 10.30
ZM's kirkeugleprojekt v/ Peter Sunde & Lars Bo Jacobsen 
Kl. 12.00
Frokost
Kl. 13.00
Afslutning, oprydning og Hjemrejse

Marts:
Opsætning af nye redekasser/ rep. og udskiftning af gamle kasser.

April:
Opsætning af ynglekasser på gårde, hvor der er observeret slørugle/ slørugler i en længere periode.

Maj:
Kontrol af om sidste års sløruglepar er gået i gang med at lægge æg.

Juni: 
Start på ringmærkning af årets første slørugleunger.

Juli:
Ringmærkningen af ungerne er nu på sit højeste og et kuld unger flyttes fra en halmtransportør over i en til formålet opsat ynglekasse.

August:
Ringmærkning af unger og opsætning af ynglekasser på gårde hvor der jævnligt ses slørugler.

September:
Ringmærkning af unger og start på kontrol af ynglekasser for kuld nr. 2.

Oktober:
Start på ringmærkningen af kuld nr. 2 og de sidste unger i kuld 1. bliver ringmærket.

Onsdag d. 13 oktober 2004 blev en ganske særlig dag, idet slørugle nr. 1000 i Sønderjylland blev ringmærket. 6 store næsten flyvefærdige unger sad der i kassen. Ynglekassen havde ejeren selv bygget efter projektets anvisninger og opsat året forinden.
Ungen i kuldet som fik æren af at blive nr. 1000 ringmærket slørugle i Sønderjylland, siden starten på ringmærkningen i 1997, fik påsat en ring med ringnr. 4R-0990.

Foredrag/visning af billeder om slørugleprojektet i Stolbroladen i Svenstrup på Als.
Arrangør: Nordborg Fotoklub.

Foredrag om slørugleprojektet på Limfjordscentret, Doverodde i Thy.
Arrangør: BFN's Naturskole Sydthy (Biologisk forening for Nordvestjylland) og Dansk Ornitologisk Forening - Viborg Amt.

November:
I forbindelse med ringmærkningen af slørugle nr. 1000 i Sønderjylland har jeg lavet en mindre opgørelse over typen af genmeldinger jeg har modtaget siden starten på ringmærkningen af slørugler i 1997.

Ud af ialt 1005 ringmærkede slørugler, heraf 992 unger og 13 voksne, har jeg på nuværende tidspunkt modtaget ialt 97 genmeldinger fordelt således:
16 ugler er indrapporteret som trafikdræbte
7 ugler er blevet fanget og aflæst og atter frigivet

74 ugler er døde under andre omstændigheder bla.:
Dræbt af hund
Røgforgiftning
Skudt
Olieoffer
Dræbt af højspænding
Druknet i gylletank
Druknet i drikketrug til heste
Præderet i redekassen af mår
Dræbt ved fald fra redekassen (unger)
Sultet ihjel
Syg - og derefter aflivet på dyrehospital
Fløjet mod spejl i ridehal
Død af gift

85 af de ialt 97 genmeldte slørugler er genmeldt i Danmark
 
De resterende 12 genmeldinger er fra udlandet og fordelt således:
9 slørugler i Tyskland
2 slørugler i Polen
1 slørugle i Holland

De af mine slørugler der har levet længst med ring på, har til d.d. levet i:
Nr.1.: 4 år 6 mdr. og 23 dage
Nr.2.: 3 år 11 mdr. og 22 dage
Nr.3.: 2 år 10 mdr. og 12 dage
Nr.4.: 2 år 5 mdr. og 15 dage
Nr.5.: 2 år 4 mdr. og 29 dage

December:
Den 12 oktober ringmærkede jeg et meget sent sløruglekuld på 3 unger (nyt ynglepar) ved Nordborg på Als. 2 mdr. og 16 dage efter, dvs. d. 28 december blive den ene unge i kuldet med ringnr. 4R0987 fundet død i paradisbakkerne på Bornholm. Ungerne var ca. 35 dage gamle da de blev ringmærket, og da ungerne normalt bliver i redekassen til de er ca. 60 dage gammel, har denne unge slørugle tilbagelagt de godt 378 km. på knap 50 dage. 

Her ved udgangen af december vil jeg ikke undlade, at sige tusinde tak til alle jer der igennem året har bidraget med værdifulde oplysninger til projektet.
Tak for det og God Jul!