Aktuelt 2005:

Menu
  Året 1999
  Året 2000
  Året 2001
Året 2002
  Året 2003
  Året 2004
  Året 2005
  Året 2006
  Året 2007
  Året 2008
  Året 2009
  Året 2010
  Året 2011
  Året 2012
  

Januar:
DOF’s - uglegruppe afholder symposium.
Symposiet afholdes d. 5. – 6. marts på Myrthuegaard ved Esbjerg. I år vil symposiet koncentrerer sig mest omkring opstarten og gennemførelsen af et nyt stort dansk kirkeugleprojekt, som er planlagt til at løbe over de næste 3 år.
Repræsentanter fra ZM (Zoologisk Museum) vil være til stede under hele mødet og i detaljer fortælle om planerne for projektet.
En dagsorden og en kørselsvejledning vil blive udsendt i nærmeste fremtid til de af jer der har tilmeldt jer mødet.
Vel mødt!

Februar:
Rengøring/ reperation og evt. flytning af redekasser der hænger uhensigtsmæssigt.

Marts:
Ugle-symposium 2005


Lørdag d. 5. marts

Kl. 9.00 - 11.00
Ankomst og indkvartering i 6 mandshytter
Kl. 11.00
Møde start
Velkomst v/ Klaus Dichmann
Naturvejleder Tom Westergaard fortæller kort om Natur-og kulturcentert Myrthuegård 
Kl. 11.10
Sløruglestatus v/ Klaus Dichmann
Kl. 11.30
Præsentation/ bygning af kirkeuglekasse v/ Søren Hansen
Kl. 12.00
Frokost
Kl. 13.30
Hvordan man som amatørornitolog kan få god videnskab ud af sin hobby v/ Peter S.
Kl. 14.00
Zoologisk Museums kirkeugleprojekt:
1. Projektets formål, organisation og forventede involvering af frivillige v/ Kasper T
2. Radiomærkning; hvad kan vi lære ud fra radiomærkede individer v/ Peter S.
3. Information om fødsler, dødsfald og forflytninger: hvorfor er de vigtige og hvorledes registreres
   de? v/ Kasper T.

Kl. 16.00
Kaffe med blødt brød
Kl. 16.20
Zoologisk Museums kirkeugleprojekt (fortsat)
4. Hvordan kan man som frivillig bidrage med data til Projekt Kirkeugle v/ Kasper T.
5. Handlingsplan: hvordan kan frivillige hjælpe med til at omsætte viden til resultater? v/ Peter S.
6. Hvad snakker kirkeugler om med hinanden: et specialeprojekt v/ Lars Bo J.
Kl. 18.00
Aftensmad
Kl. 19.00
Aftenekskursion: Demonstration af hvordan man vha. playback registrerer forekomst af kirkeugle (samt evt. fanger og ringmærker dem ved samme lejlighed) v/ Lars Bo j. og Søren H.
Kl. 21.00 - ?
Kammeratligt samvær og evt. lysbilleder.

Søndag d. 6. marts

Kl. 8.00

Morgenmad
Kl. 9.00
Møde startes med workshops:
Fælles diskussion om hvordan lokale frivillige kan bidrage med information til projekt kirkeugle om bestandsdata (yngleforekomst, ynglesucces og evt. overlevelse). Hvorledes kan et sådant samarbejde bedst organiseres? Vi tilstræber at kunne afslutte denne workshop med at kunne indgå de første konkrete aftaler. v/ Kasper T. og Peter S. 
Kl. 10.00
Kaffepause
Kl. 10.20
Uglegruppen + Projekt kirkeugle: Fælles diskussion om hvordan de gode frivillige kræfter kan igangsætte bestandsfremmende initiativer, og hvordan effekterne af disse initiativer kan testes i samarbejde med projekt kirkeugle. Vi håber at denne workshop munder i dannelse af lokale kirkeugle-netværk, gerne med en overordnet koordination fra uglegruppens side.
Kl. 12.00
Frokost
Kl. 13.00
Afslutning, oprydning og Hjemrejse

Foredrag om Projekt Slørugle på Flinch's Hotel på Samsø.
Arrangør: Samsø's fugle og Danmark Naturfredning's lokalkommite på Samsø

April:
Opsætning af ynglekasser på gårde, hvor der er observeret slørugle/ slørugler i en længere periode.

Maj:
Kontrol af om sidste års sløruglepar er gået i gang med at lægge æg.

Juni:
Start på ringmærkning af årets første slørugleunger. 
 

Juli:
Ringmærkningen af slørugleungerne er nu ved at være på sit højeste. Antallet af unger pr. par ser foreløbig ud til at blive blive bedre end i 2004.
 

August:
Der er stadigvæk stor travlhed med at få ringmærket de fleste kuld. Besøg hos flere gårdejere der har henvend sig, fordi de nu har ynglende slørugler i redekasser, de selv har opsat efter projektets anvisninger.
Søren Hansen fra Uglegruppen i Ribe har meddelt mig, at de i år har et sløruglepar med 8 udfløjne unger, selv har jeg aldrig haft kuld med over 7 udfløjne unger.  


September:
De fleste kuld er nu ringmærket og jeg starter så småt med at tjekke kasserne for kuld nr. 2.
 

Oktober:
Start på ringmærkningen af kuld nr. 2 og det sidste kuld nr. 1 bliver ringmærket.

I 2005 kunne der tilføjes 14 nye sløruglepar til bestanden i Sønderjylland. Samtidigt forsvandt der dog 9. par. Enten fordi der i yngleperioden kun var en ugle på lokaliteten (hyppigste årsag) eller også fordi massive forstyrrelser helt havde holdt parret fra at gøre et yngleforsøg.
De 14 nye par's valg af redens placering var fordelt således:
1. par i en redekasse jeg selv havde sat op nogle få år tidligere.
2. par havde deres rede under udkasteren på halmtransportøren.
1. par havde deres rede bag en H-bjælke af stål inde i laden.
Og endelig havde 10. par deres rede i redekasser, bygget og opsat af ejeren selv. I langt de fleste tilfælde havde de "nye slørugleejere" fulgt byggevejledningen og ophængningsforslagene, som der henvises til på denne hjemmeside.


November:
De sidste unger i kuld 2. ringmærkes og ynglekasser som trænger til at blive tømt for noget af deres indhold af gylp mm. tømmes og rengøres.


December:
Her ved udgangen af december vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer der igennem året, enten har støttet uglesagen økonomisk eller kommet med værdifulde oplysninger til projektet.
Tak for det og God Jul!