Aktuelt 2006:

Menu
  Året 1999
  Året 2000
  Året 2001
Året 2002
  Året 2003
  Året 2004
  Året 2005
  Året 2006
  Året 2007
  Året 2008
  Året 2009
  Året 2010
  Året 2011
  Året 2012
  

Januar:
Flere meldinger om døde slørugler tyder på, at de har det svært i denne vinter. De fleste meldinger om døde slørugler er især kommet fra nordjylland, hvor snedækkede marker og is har gjort det svært for uglerne at nå ned til musene i deres gange. Flere af de dødfundne ugler var ringmærket som unger i sommeren 2005 og viser, at det især er de unge ugler, som oplever deres første vinter, der lider under fødeknapheden og til sidst dør af sult.


Februar:
Inviteret til møde med DOF Vejles uglegruppe. På mødet som blev afholdt hos Sten Nielsen, sløruglekoordinatoren for Vejle Amt, blev der udover en tur ud til et par ideelle sløruglelokaliteter, udvekslet erfaringer omkring kasseopsætning, vist lysbilleder, samt aftalt strategien for gruppens videre arbejde med sløruglerne.
Tak for et rigtigt godt møde!

Årets Uglesymposium finder sted i weekenden d. 29.-30. april. og som i de tidligere år vil arrangementet blive afholdt på Naturcenteret Myrthuegård ved Varde. Et detalieret program vil blive udsendt via mail til uglegruppens medlemmer i løbet af kort tid.
 


Marts:
Foredrag om slørugleprojektet på Amtsgymnasiet i Sønderborg.
Arrangør: Lektor Birthe Zimmermann/ Biologigruppen.


April:
Ugle-symposium 200
6
På Myrthuegård Natur- og Kulturcenter

Lørdag d. 29. april

Kl. 9.00 - 11.00
Ankomst og indkvartering i 6 mandshytter.
Kl. 11.00
Møde start.
Velkomst v/ Klaus Dichmann.
Naturvejleder Tom Vestergaard fortæller kort om Natur- og kulturcentert Myrthuegård. 
Kl. 11.10
Sløruglestatus v/ Klaus Dichmann.
Kl. 11.30
"Et skrig i natten" - om kunsten at tælle udfløjne natugleunger v/ Peter Sunde (Zoologisk Museum).
Kl. 12.00
Frokost.
Kl. 13.30
Nyt fra Zoologisk Museum's kirkeugleprojekt v/ Peter Sunde.
Kl. 14.00
Dialog om uglegruppens medvirken i kirkeugleprojektet. Her tænkes særligt på dataindsamling og opsætning af redekasser v/ Peter Sunde.
Kl. 14.30
Præsentation af ny type kirkeuglekasse med mårspærre v/ Peter Sunde.
Kl. 14.50
Status på st.hornugle - er uglen forsat på fremmarch i DK? v/ Hans Pindstrup.
Kl. 15.30
Kaffe med blødt brød.
Kl. 16.30
Tom Vestergård viser os rundt i Myrthuegård's højaktuelle udstilling "Hvor å, hav og mennesker mødes".
Kl. 18.00
Aftensmad.
Kl.19.00
Tips til hvilken litteratur om ugler man evt. kan anskaffe sig som "uglemand" v/ Jørgen Jensen.
Kl.20.00
I Myrthuegård's "biograf" vises der DVD-film af den hollandske naturfotograf Andre Eijkenaar om kirkeuglen i Holland v/ Jørgen Jensen.
Kl.21.00 - ?
Kammeratlig samvær samt forevisning af medbragte lysbilleder.

Søndag d. 30. april

Kl. 8.00

Morgenmad.
Kl. 9.00
Julie Dahl Møller (Zoologisk Museum) fortæller om birkemusen og beskriver den overvågning (NOVANA) der for øjeblikket sker af arten. 
Kl. 09.30
Vi kikker (med Julie's assistance) på medbragt uglegylp i stereolup.
Kl. 10.15
Kaffepause.
Kl. 10.30
Ekskursion ud til en god blåhals lokalitet. Med lidt held er de første fugle ankommet til deres ynglepladser v/ Søren K. Hansen.
Kl. 12.00
Frokost.
Kl.13.00
Oprydning og hjemrejse.

Maj:
Start på kontrol af, om sidste års sløruglepar er begyndt at ruge. Ringmærkning af stor hornuglens unger er nu startet.


Juni:
Ugletur med Naturlaug Sønderjylland
Arrangør: Naturlaug Sønderjylland


Juli:
Sløruglens unger er på grund af den forholdsvise lange vinter i år ca. 10-14 dage senere på den end normalt. Kun 2 par ud af 23 par havde d. 9 juli "næsten" flyvefærdige unger i kassen.
 


August:
2 dages arrangement i Givskud Zoo med Sebastian Klein og medlemmer af Vejle Amts sløruglegruppe.

Alle aktiviteterne under arrangementet, bla. bygning af redekasser, foderautomater, foderbrætter m.m. var gratis, men der blev opfordret til at donere kr. 20,- til Dof’s arbejde med at redde de danske slørugler for hver ting man fremstillede. Ved arrangementets afslutning søndag eftermiddag kunne Projekt Slørugle v/ Klaus Dichmann modtage en check på i alt 8000 kr.

Tak til Givskud Zoo, Sebastian Klein og sløruglegruppen i Vejle Amt.
 


September:
Tjek af ynglepar for kuld nr. 2.


Oktober:
Projekt Slørugle fik af Sønderborgs borgmester AP Hansen overrakt den nedlagte transformator-station på Sandbjergvej ved Sandbjerg sø, få kilometer fra Sønderborg.
I den smukke gamle transformatorstation som projektet nu har råderetten over, skal der etableres redemuligheder for slørugle og tårnfalk og på lidt længere sigt også overdagsplads for flagermus.

Tak til borgmester AP Hansen og Sønderborg Kommune for deres støtte til projektet.

Foredrag om slørugleprojektet på Guderup Skole.
Arrangør: Als Fuglevenner.


November:
Rengøring af udvalgte kasser der efter flere års brug trænger til at blive tømt for gylp m.m.


December:
Her ved udgangen af december vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer der igennem året, enten har støttet uglesagen økonomisk eller kommet med værdifulde oplysninger til projektet.
Tak for det og God Jul!