Aktuelt 2007:

Menu
  Året 1999
  Året 2000
  Året 2001
Året 2002
  Året 2003
  Året 2004
  Året 2005
  Året 2006
  Året 2007
  Året 2008
  Året 2009
  Året 2010
  Året 2011
  Året 2012
 

Januar:
Rengøring/ reperation og ophængning af redekasser.
Nye billeder af slørugle, stor hornugle og natugle er tilføjet i billedegalleriet.


Februar:
DOF's Uglegruppe afholder symposium.
Tiden nærmer sig for årets Uglesymposium, som i år vil blive afholdt lørdag d. 28. april. Udover at uglesymposiet denne gang kun vil være af 1. dags varighed, vil symposiet som noget nyt blive afholdt på Vildmosegaard i Nordjylland.
Et detaljeret program samt en kørselsvejledning vil blive udsendt til jer alle i nærmeste fremtid via e-mail.
Husk! - sidste frist for tilmelding til mødet er lørdag d. 7. april.

Hjemmesiden's gæstebog har i den sidste tid været udsat for en del spam og har derfor i en periode (ca. 3 uger) været sat ud af drift. En ny og mere spam-sikker gæstebog vil erstatte den gamle i løbet af få dage.


Marts:
Opsætning af nye redekasser/ rep. og udskiftning af gamle kasser.


April:
Ugle-symposium 2007

På Vildmosegaard i nordøst-jylland

Lørdag d. 28. april

Kl. 10.00
Ankomst med kaffe og franskbrød.
Kl. 11.00
Møde start.
Velkomst v/ Klaus Dichmann. 
Kl. 11.10
Sløruglestatus v/ Klaus Dichmann.
Kl. 11.20
Nyt fra kirkeugleprojektet v/ Kasper Thorup (Zoologisk Museum).
Kl. 12.00
Information og rundvisning på Lille Vildmosecentret v/ naturguide Anette Gram.
Kl. 13.30
Frokost.
Kl. 14.30
Forslag til indsamling af data i forbindelse med Projekt Slørugles ringmærkningsdel v/ Peter Sunde.
Kl. 15.00
Kirkugle-undersøgelse v/ Miriam (speciale-studerende ZM).
Kl. 15.15
Nyt siden sidst fra overvågningen af birkemusen v/ Julie Dahl Møller (ZM).
Kl. 15.45
Kaffe med blødt brød.
Kl. 16.15
"Uglegruppen på dof.dk - mulighed for ekstern redigering" v/ Martin Holm (DOF).
Idet Martin Holm desværre har meldt afbud, bliver det i stedet en kort orientering v/ Klaus Dichmann.
Kl. 16.45
Kort status på de øvrige (DATSY) ugle-arter:
Mosehornugle v/ Niels Knudsen.
Kirkeugle v/ Lars Holm Hansen.
St. hornugle v/ Hans Pindstrup.
Perleugle v/ Klaus Dichmann.
Kl.17.30
Eventuelt!
Kl.18.30
Aftenmad.
Kl.19.30
Oprydning af lokaler og køkken.
Kl. 20.00
Hjemrejse.
Til orientering!
Projektor til powerpoint og overhead forefindes på stedet.


Maj:
Perleuglen yngler i Jylland!

For første gang i nyere tid er den kun duestore perleugle fundet ynglende i Vestdanmark. Et par har bosat sig i et forladt sortspættehul i en jysk skov. Hidtil har udelukkende Bornholm her i landet huset få par af den sjældne ugle.


Juni:
Start på ringmærkning af årets første slørugleunger.

2 perleugleunger er nu blevet observeret (og fotograferet) siddende på grene ud for redehullet i træet.

Deltager på Europa-plan i et projekt med indsamling af "farvede fjer og DNA fra danske slørugler" i et samarbejde med department of ecology and evolution unil - university of lausanne.


Juli:
Ringmærkningen af slørugleungerne er nu ved at være på sit højeste.

På Als oplever jeg et regulært boom af nye sløruglepar. Med min. 5 nye par i 2007 er den alsiske bestand nu oppe på hele 18 par, mod 13 par i 2006.


August:
Fortsat ringmærkning af unger i kuld 1. og start på kontrol af ynglekasser for kuld nr. 2.

Besøg af SKOF Skånes Ornitologiske Forening og SYSAV, Skånes affaldshåndtering, som i den forbindelse forærede Projekt Slørugle 20 svenskbyggede sløruglekasser. SYSAV giver i Skåne en håndsrækning til fuglene, ved at producere flere typer redekasser i stor stil.


September:
Der er fortsat unger fra kuld 1 der skal ringmærkes.

 
Indsamling af svælg og kloarkprøver fra slørugleunger, i forbindelse med overvågningen af fugleinfluenza i vilde fugle. I samarbejde med Zoologisk Museum, Veterinærinstituttet og Danmarks Miljøundersøgelser.


Oktober:
Foredrag om sløruglen i Stenbjergparken i Ulkebøl, Sønderborg.
Arrangør: Sten Kestenus.

Start på ringmærkning af slørugleunger fra kuld 2.


Foredrag om sløruglen på Naturhistorisk Museum i Aarhus i forbindelse med efterårsferiens arrangement "Det' for vildt"
Arrangør: Naturhistorisk Museum.


November:
Herunder kan man se, hvorledes stigningen i den alsiske sløruglebestand har udviklet sig siden projektets start i efteråret 1996.
Antal kendte par på Als pr. år:
1997: 4 par.
1998: 2 par.
1999: 4 par.
2000: 6 par.
2001: 7 par.
2002: 8 par.
2003: 9 par.
2004: 12 par.
2005: 12 par.
2006: 13 par.
2007: 18 par.
2008: 24 par.

Foredrag om slørugleprojektet, samt status på vores øvrige uglearter. Sted: Idrættens Hus i Vejle
Arrangør: DOF Vejle.
 


December:
Her ved udgangen af december vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer der igennem året, enten har støttet uglesagen økonomisk eller kommet med værdifulde oplysninger til projektet.
Tak for det og God Jul!