Aktuelt 2008:

Menu
  Året 1999
  Året 2000
  Året 2001
Året 2002
  Året 2003
  Året 2004
  Året 2005
  Året 2006
  Året 2007
  Året 2008
  Året 2009
  Året 2010
  Året 2011
  Året 2012
 

Januar:
Rengøring/ reperation af redekasser. På en del redekasser er de metalskinner der holder kasserne samlet angrebet af rust og må derfor udskiftes.


Februar:
Rengøring/ reperation af redekasser.
Opsætning af ynglekasser på gårde, hvor der er observeret slørugle/ slørugler i en længere periode.


Marts:
Rengøring/ reperation af redekasser. I de lader hvor der er særlig stor koncentration af syre i luften fra især gyllespredere ol. bliver redekasserne udskiftet med den svenske model, som udelukkende består af træ.


April:
Der opsættes fortsat nye ynglekasser på gårde, hvor der er observeret slørugle/ slørugler i en længere periode.


Maj:
Kontrol af om sidste års sløruglepar er gået i gang med at lægge æg.


Juni:
Start på ringmærkning af årets første slørugleunger.

Lørdag d. 21. juni fotograferede jeg en farveringmærket kirkeugle i Arnum ved Gram. Ud fra det nummer der kunne aflæses på den orange ring, har Zoologisk Museums ringmærkningscentral fundet frem til følgende interessante oplysninger om uglen.
Ringmærkningscentralen skriver:

Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum har fået en meddelelse om en kirkeugle, der i lørdags blev aflæst i Arnum ved Ribe. Fuglen stammer fra Holland! Den er farvemærket som unge i 2002 i Doesburg i det centrale Holland. Det svarer til en distance på over 400 km, hvis fuglen er fløjet i lige linje!

Fuglen er fotograferet af Klaus Dichmann. Nummeret, der tydeligt kan aflæses, er et telefonnummer. Men vi har fået bekræftet fra det relevante projekt, at farvekoden fortæller årgangen. Selve ringnummeret mangler at blive aflæst. Mærkningen hører under et lokalt hollandsk projekt, der tilsyneladende køre på en selvstændig mærkningstilladelse (derfor en ring med telefonnummer på) og kører helt uden om den hollandske ringmærkningscentral. Ringmærkningscentralen overvejer at indfange fuglen, for at få den aflæst fuldstændigt.

Fundet af en hollandsk farvemærket kirkeugle ved Arnum i Sønderjylland er helt usædvanligt. Den normale spredningsafstand for kirkeugler er i gennemsnit under 25 kilometer, og den længste afstand en dansk-mærket fugl er fløjet er kun 71 km (ud af 73 genfund). Muligheden, for at fuglen ikke er kommet hertil ved egen hjælp, er selvfølgelig til stede (og denne undersøges fortsat). Men fra Centraleuropa er der dog fund op til 290 km og et enkelt på over 600 km.

At kirkeugler kan spredes over store afstande er således ikke ukendt. Det relevante i denne sammenhæng er dog, at vi fortsat må regne med, at det kun sker i forsvindende lille grad. En sådan spredning kan have betydning for en arts genetiske tilstand, men det ændrer ikke ved det overordnede billede af, at den danske kirkeuglebestand i dag reelt er isoleret fra de øvrige europæiske kirkeuglebestande, og at der i populationsøkologisk forstand ikke er tale om en udveksling mellem bestande, der kan hjælpe til at opretholde den danske bestand.

Med venlig hilsen,
Ringmærkningscentralen
v. Kasper Thorup &
Jesper Johannes Madsen


Juli:
Rigtig mange sløruglepar har unger der er klar til at blive ringmærket.


August:
Start på kontrol af sløruglepar for kuld nr. 2.


September:
De sidste sløruglekuld i kuld 1 ringmærkes.


Oktober:
Foredrag om ugler på Nørskovgård ved Haderslev.
Arrangør: Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland.

Foredrag om ugler og naturfotografering på Alsingergaarden i Svenstrup.
Arrangør: Alssund Fotoklub.


November:
Den 26. november ringmærker jeg det sidste kuld slørugleunger i en lade ved Løgumkloster. Kuldet på 3 unger er slørugleparrets andet kuld i 2008.
 
Herunder kan man se, hvorledes stigningen i den alsiske sløruglebestand har udviklet sig siden projektets start i efteråret 1996.
Antal kendte par på Als pr. år:
1997: 4 par.
1998: 2 par.
1999: 4 par.
2000: 6 par.
2001: 7 par.
2002: 8 par.
2003: 9 par.
2004: 12 par.
2005: 12 par.
2006: 13 par.
2007: 18 par.
2008: 24 par.


December:
Her ved udgangen af december vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer der igennem året, enten har støttet uglesagen økonomisk eller kommet med værdifulde oplysninger til projektet.
Tak for det og rigtig God Jul og et Godt Nytår!