Aktuelt 2009:

Menu
  Året 1999
  Året 2000
  Året 2001
Året 2002
  Året 2003
  Året 2004
  Året 2005
  Året 2006
  Året 2007
  Året 2008
  Året 2009
  Året 2010
  Året 2011
  Året 2012
 

Januar:
Rensning af redekasser der er fyldt med gylp og andet godt, efter flere års brug af Hr. og Fru. slørugle.

Februar:
Vil du være med til at finde perleuglen i det landsdækkende “Operation Perleugle” om aftenen den 7. februar og den 7. marts?
Ved at klikke på linket her vil du finde information om tid og sted for "Operationen"
Ps. Husk at indtaste dine obs. i DOF-basen, også selv om du ikke hører nogen perleugle de pågældende aftener!

Marts:
Nye sløruglekasser opsættes.

April:
Eftersøgning og kontrol af st. hornugleparrene i de Sønderjyske skove og grusgrave.

Maj:
Start på Ringmærkningen af årets st. hornugleunger.
 
Efter godt tyve års fravær har den meget sjældne perleugle i dette forår ynglet succesfuldt på Bornholm. Ikke færre end fire unger blev udruget i en redekasse, som blev sat op i en af de bornholmske skove i efteråret 2007 af perleuglegruppen i Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm.

Fredag d. 15. maj, blev alle 4 perleugleunger ringmærket af undertegnede. Perleuglen har også tidligere ynglet på Bornholm, og ringmærkning er foretaget ved alle de tidligere fund i 1979, 1980 og 1987.

Juni:
Start på ringmærkning af de første slørugleunger.

Juli:
Slørugleringmærkningen er nu på sit højeste.

August:
Ringmærkningsaktiviteten er nu i aftagende, og i slutningen af måneden starter kontrollen af årets sløruglepar for kuld nr. 2.

September:
Under ledelse af Hans Dieter Martens (Landesverband Eulen-Schutz in SH e.V.), studietur til de Nordtyske skove, for at få erfaring med opsætning -og placering af redekasser til perleuglen på de rigtige biotoper. Deltagere, Jens Hjerrild Hansen (SNS) og undertegnede.

Skov- og Naturstyrelsen har bevilliget 2,1 mio. kr. til et projekt, der skal hjælpe den truede kirkeugle. Projektet udføres i et Grønt Partnerskab mellem landboforeningen AgriNord, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Vesthimmerlands, Rebild og Aalborg kommuner.

Oktober:
Uglesymposium forberedes, og datoen er fastsat til lørdag d. 7. november.
Besøg hos gårdejere der har haft slørugler i laden i længere tid. Opsætning og placering af redekasser planlægges.

November:
Ugle-symposium 200
9
På Skibelund Naturskole ved Kolding

Lørdag d. 7. november

Kl. 10.00
Ankomst med kaffe og franskbrød.
Kl. 10.45
Mødet starter.
Velkomst v/ Klaus Dichmann
Herefter kort orientering om Skibelund Naturskole og de omkringliggende arealer v/ Sten Nielsen
Kl. 11.15
Sløruglestatus v/ Klaus Dichmann.
Kl. 11.30
Grønt Partnerskab. Projekt koordinator Svend Lassen (AGRI Nord) og Thorkild Lund (DOF) fortæller om Skov- og Naturstyrelsens bevilling på 2,1 mio. kr. til den truede kirkeugle.
Kl. 12.15
Fangst og aflæsning af ringmærkede slørugler i redekassen. Hvad fortæller genmeldings dataene om sløruglens hemmelige liv v/ Søren Hansen
Kl. 13.00
Frokost
Efter frokost er der mulighed for at besigtige Solkær Enge. Et naturskønt område, der kun ligger et stenkast fra Naturskolen.
Kl. 15.00
Redekasse-projekt i Sønderjylland. Et samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen, Statsfængslet Renbæk og DOF's Uglegruppe v/ Klaus Dichmann
Kl. 15.30
Opdatering på Julie Dahl Møller's (ZM) overvågning af den sjældne birkemus v/ Sten Nielsen
Kl. 15.45
Kaffe og blødt brød
Kl. 16.15
Perleuglegruppen på Bornholm. En succeshistorie v/ Hanne Tøttrup
Kl. 17.00
Eventuelt!
Kl. 17.30
Oprydning og hjemrejse.

Til orientering!
Projektor til powerpoint og overhead forefindes på stedet.
Hent programmet i Pdf-format ved at klikke her

På siden "links" som I finder i menuen øverst på siden, vil I nu kunne klikke jer direkte ind på følgende spændende hjemmesider:

TV2-Bornholms video-klip af ringmærkningen af de bornholmske perleugler 18. maj 2009.

Landesverbandt Eulen-Schutz in Schleswig-Holstein e.v. , hvor man bla. kan downloade bladet "Eulen Welt" som giver et fantastisk overblik over hvorledes situationen ser ud for de enkelte uglearter i Schleswig-Holstein.

Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om projektet "hjælp kirkeuglen" Projektet udføres i et Grønt Partnerskab mellem landboforeningen AgriNord, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Vesthimmerlands, Rebild og Aalborg kommuner.

Oriolus forlaget. Ny Cd "Owls of Europa" med 77 stemmer af alle 13 europæiske uglearter. Mellem 2 og 9 forskellige stemmer pr. art. pris 149 SEK. pr stk.
Forlaget har sendt mig et eksemplar og jeg kan virkeligt anbefale, at I køber denne Cd.

Trådløs Monitor og IR kamera med Night vision LED, til kontrol af redekasser i stor højde

Leif Pedersens hjemmeside med fugle- og naturbilleder, samt hans egne flotte slørugleklip med fodring af ungerne og besøg i redekassen af fremmede ugler.

Sløruglegenmelding!
En ca. 40 dage gammel slørugleunge, som jeg ringmærkede i et kuld på 6 unger d. 5. juli 2008 i Havsted ved Tinglev i Sønderjylland, er  d. 26. februar 2009 fundet død i Antwerpen i Belgien. Sløruglen der blev 7 måneder og 21 dage gammel, havde i alt tilbagelagt en strækning på 492 km.

 
December:
Her ved udgangen af december vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer der igennem året, enten har støttet uglesagen økonomisk eller kommet med værdifulde oplysninger til projektet.
Tak for det og rigtig God Jul og et Godt Nytår!