Bornholms Amt:

 

Hanne Tøttrup (koordinator for Bornholms Amt
Skagelfaldsvejen 15 
3720 Aakirkeby 
Tlf.: 20270158
E-mail: hanne.toettrup@c.dk

Klaus Hermansen
Bedegadevej 42A
3782 Klemensker
Tlf.: 56966721
Mobil: 30531394
E-mail: majhermansen@hotmail.com
 

 

Tilbage