Viborg Amt:

 

Stinne Aastrup (koordinator for Viborg Amt
Engbakkevej 19 
8800 Viborg 
Tlf.: 86672777
E-mail: stinneaastrup@gmail.com

Hans Ole Christenten 
Årup Byvej 17. Årup 
7752 Snedsted 
Tlf.: 97934747
E-mail: hocaarup@mail.dk


Elsemarie Kragh Nielsen & Henrik Vang Christensen
Vustholmevej 128
9690 Fjerritslev 
Mobil: 40478475/40478427
E-mail: emknielsen@gmail.com eller hvchvchvc@gmail.com


Andreas Bech Jensen
Grønvej 26
7960 Karby
Tlf.: 97761336
E-mail: andreas.B@Jensen.mail.dk


Jan Durinck
Svankjærvej 6
7752 Snedsted
Tlf.: 97962696
E-mail: jan@durinck.dk
 


 

 

 

Tilbage