Status - 2001-2004:

Menu
  1997-2000
  2001-2004
  2005-2008
  2009-2012
Se hvordan
yngleparrene
er fordelt
pr. amt
  Klik her
 


2001 2002 2003 2004
Redekasser opsat i året 7 11 19 5
Redekasser opsat ialt 57 68 87 92
Andre kasser fået i året 7 7 9 8
Andre kasser ialt 66 73 82 90
Redekasser ialt 123 141 169 182

2001 2002 2003 2004
Succes

Kiks

Succes Kiks Succes Kiks Succes Kiks
Ynglepar i kasser i året 15 1 14 2 20 1 19 4
Ynglepar i egne kasser i året 17 1 18 9 25 5 33 3
Ynglepar i andet i året 5 0 3 1 5 1 2 0
Ynglepar ialt i året 37 2 35 12 50 7 54 7

2001 2002 2003 2004
Succes

Kiks

Succes Kiks Succes Kiks Succes Kiks
Ynglepar med 2 kuld unger i kasser i året 0 2 1 0 3 0 0 0
Ynglepar med 2 kuld unger i egne kasser i året 1 2 7 0 9 1 6 2
Ynglepar med 2 kuld unger i andet i året 0 1 2 1 0 1 0 0
Ynglepar med 2 kuld unger ialt i året 1 5 10 1 12 2 6 2

2001 2002 2003 2004
Unger i kuld 1 i redekasser i året 148 108 195 183
Gns. kuldstr. i kuld 1 i redekasser 4.6 3.4 4.3 3,5
Unger i kuld 1 andre steder 26 9 15 9
Gns. kuldstr. i kuld 1 andre steder 5.2 3.0 3.0 4,5
Gns. kuldstr. i kuld 1 i året 4.7 3.3 4.2 3,6
Unger i kuld 1 ialt i året 174 117 210 192

2001 2002 2003 2004
Unger i kuld 2 i redekasser i året 4 25 38 15
Gns. kuldstr. i kuld 2 i redekasser 4.0 3.1 3.2 2,5
Unger i kuld 2 andre steder 0 7 0 0
Gns. kuldstr. i kuld 2 andre steder 0 3.5 0 0
Gns. kuldstr. i kuld 2 i året 4.0 3.2 3.2 2,5
Unger i kuld 2 ialt i året 4 32 38 15

2001 2002 2003 2004
Unger ialt i året (kuld 1 + 2) 178 149 248 207

2001 2002 2003 2004
Unger ringmærket i året 167 149 248 195
Unger ringmærket ialt 403 552 800 995

2001 2002 2003 2004
Voksne ringmærket i året 1 2 1 3
Voksne ringmærket ialt 7 9 10 13

2001 2002 2003 2004
Nye lokaliteter besøgt i året 20 25 28 17
Lokaliteter besøgt ialt 411 436 464 481

2001
Udover de ovennævnte 39 ynglepar i Sønderjylland i 2001, har jeg kendskab til yderligere 6 sikre ynglepar i amtet. De er dog ikke medtaget i statistikken for 2001, da jeg hverken har kendskab til kuldstørrelser eller antal udfløjne unger.

2002
Udover de ovennævnte 47 ynglepar i Sønderjylland i 2002, har jeg kendskab til yderligere 12 sikre ynglepar i amtet. De er dog ikke medtaget i statistikken for 2002, da jeg hverken har kendskab til kuldstørrelser eller antal udfløjne unger.

2003
Udover de ovennævnte 57 ynglepar i Sønderjylland i 2003, har jeg kendskab til yderligere 16 sikre ynglepar i amtet. De er dog ikke medtaget i statistikken for 2003, da jeg hverken har kendskab til kuldstørrelser eller antal udfløjne unger.

2004
Udover de ovennævnte 61 ynglepar i Sønderjylland i 2004, har jeg kendskab til yderligere 16 sikre ynglepar i amtet. De er dog ikke medtaget i statistikken for 2004, da jeg hverken har kendskab til kuldstørrelser eller antal udfløjne unger.


© på alle status oplysningerne: Klaus Dichmann.

Print denne side