Status - 2005-2008:

Menu
  1997-2000
  2001-2004
  2005-2008
  2009-2012
Se hvordan
yngleparrene
er fordelt
pr. amt
  Klik her
 


2005 2006 2007 2008
Redekasser opsat i året 0 0 1 6
Redekasser opsat ialt 92 92 93 99
Andre kasser fået i året 10 0 5 4
Andre kasser ialt 100 100 105 109
Redekasser ialt 192 192 198 208

2005 2006 2007 2008
Succes

Kiks

Succes Kiks Succes Kiks Succes Kiks
Ynglepar i kasser i året 25 2 18 1 18 3 22 0
Ynglepar i egne kasser i året 29 2 29 2 27 2 29 0
Ynglepar i andet i året 0 0 1 0 0 0 1 0
Ynglepar ialt i året 54 4 48 3 45 5 52 0

2005 2006 2007 2008
Succes

Kiks

Succes Kiks Succes Kiks Succes Kiks
Ynglepar med 2 kuld unger i kasser i året 1 0 0 0 3 0 0 0
Ynglepar med 2 kuld unger i egne kasser i året 0 0 0 0 4 0 1 0
Ynglepar med 2 kuld unger i andet i året 1 0 0 0 0 0 0 0
Ynglepar med 2 kuld unger ialt i året 2 0 0 0 7 0 1 0

2005 2006 2007 2008
Unger i kuld 1 i redekasser i året 236 180 193 191
Gns. kuldstr. i kuld 1 i redekasser 4.4 3.8 4.3 3.7
Unger i kuld 1 andre steder 0 5 0 4
Gns. kuldstr. i kuld 1 andre steder 0.0 5.0 0 4.0
Gns. kuldstr. i kuld 1 i året 4.4 3.9 4.3 3.8
Unger i kuld 1 ialt i året 236 185 193 195

2005 2006 2007 2008
Unger i kuld 2 i redekasser i året 4 0 16 3
Gns. kuldstr. i kuld 2 i redekasser 4.0 0 2.3 3.0
Unger i kuld 2 andre steder 2 0 0 0
Gns. kuldstr. i kuld 2 andre steder 2.0 0 0 0
Gns. kuldstr. i kuld 2 i året 3.0 0 2.3 3.0
Unger i kuld 2 ialt i året 6 0 16 3

2005 2006 2007 2008
Unger ialt i året (kuld 1 + 2) 242 185 209 198

2005 2006 2007 2008
Unger ringmærket i året 236 183 178 160
Unger ringmærket ialt 1231 1414 1592 1752

2005 2006 2007 2008
Voksne ringmærket i året 1 0 0 0
Voksne ringmærket ialt 14 14 14 14

2005 2006 2007 2008
Nye lokaliteter besøgt i året 13 2 6 8
Lokaliteter besøgt ialt 494 496 502 510


2005 
Udover de ovennævnte 58 ynglepar i Sønderjylland i 2005, har jeg kendskab til yderligere 25 sikre ynglepar i amtet. De er dog ikke medtaget i statistikken for 2005, da jeg hverken har kendskab til kuldstørrelser eller antal udfløjne unger. 
 

2006 
Udover de ovennævnte 51 ynglepar i Sønderjylland i 2006, har jeg kendskab til yderligere 29 sikre ynglepar i amtet. De er dog ikke medtaget i statistikken for 2006, da jeg hverken har kendskab til kuldstørrelser eller antal udfløjne unger. 

2007 
Udover de ovennævnte 50 ynglepar i Sønderjylland i 2007, har jeg kendskab til yderligere 42 sikre ynglepar i amtet. De er dog ikke medtaget i statistikken for 2007, da jeg hverken har kendskab til kuldstørrelser eller antal udfløjne unger. 

2008 
Udover de ovennævnte 52 ynglepar i Sønderjylland i 2008, har jeg kendskab til yderligere 49 sikre ynglepar i amtet. De er dog ikke medtaget i statistikken for 2008, da jeg hverken har kendskab til kuldstørrelser eller antal udfløjne unger. 

© på alle status oplysningerne: Klaus Dichmann.

Udprint denne side