Status - 2009-2012:

Menu
  1997-2000
  2001-2004
  2005-2008
  2009-2012
Se hvordan
yngleparrene
er fordelt
pr. amt
  Klik her
 


2009 2010 2011 2012
Redekasser opsat i året 2 0    
Redekasser opsat ialt 101 101    
Andre kasser fået i året 2 0    
Andre kasser ialt 111 111    
Redekasser ialt 212 212    

2009 2010 2011 2012
Succes

Kiks

Succes Kiks Succes Kiks Succes Kiks
Ynglepar i kasser i året 15 1 1 0        
Ynglepar i egne kasser i året 28 0 4 0        
Ynglepar i andet i året 2 0 0 0        
Ynglepar ialt i året 45 1 5 0        

2009 2010 2011 2012
Succes

Kiks

Succes Kiks Succes Kiks Succes Kiks
Ynglepar med 2 kuld unger i kasser i året 0 1 0 0        
Ynglepar med 2 kuld unger i egne kasser i året 0 0 0 0        
Ynglepar med 2 kuld unger i andet i året 0 0 0 0        
Ynglepar med 2 kuld unger ialt i året 0 1 0 0        

2009 2010 2011 2012
Unger i kuld 1 i redekasser i året 165 17    
Gns. kuldstr. i kuld 1 i redekasser 3,8 3,4    
Unger i kuld 1 andre steder 11 0    
Gns. kuldstr. i kuld 1 andre steder 5,5 0,0    
Gns. kuldstr. i kuld 1 i året 3,9 3,4    
Unger i kuld 1 ialt i året 176 17    

2009 2010 2011 2012
Unger i kuld 2 i redekasser i året 0 0    
Gns. kuldstr. i kuld 2 i redekasser 0 0    
Unger i kuld 2 andre steder 0 0    
Gns. kuldstr. i kuld 2 andre steder 0 0    
Gns. kuldstr. i kuld 2 i året 0 0    
Unger i kuld 2 ialt i året 0 0    

2009 2010 2011 2012
Unger ialt i året (kuld 1 + 2) 176 17    

2009 2010 2011 2012
Unger ringmærket i året 156 20    
Unger ringmærket ialt 1908 1928    

2009 2010 2011 2012
Voksne ringmærket i året 0 0    
Voksne ringmærket ialt 14 14    

2009 2010 2011 2012
Nye lokaliteter besøgt i året 3 0    
Lokaliteter besøgt ialt 513 513    

Alle røde tal er kun en foreløbig status for året 2010 og vil løbende blive opdateret.

2010 
Udover de ovennævnte 5 ynglepar i Sønderjylland i 2010, har jeg kendskab til yderligere 1 sikkert ynglepar i amtet. Det er dog ikke medtaget i statistikken for 2010, da jeg hverken har kendskab til kuldstørrelse eller antal udfløjne unger. 
 © på alle status oplysningerne: Klaus Dichmann.

Udprint denne side