Kirkeugle - Athene noctua:

Menu
  Slørugle
  Kirkeugle
  Stor Hornugle
Mosehornugle
  Skovhornugle
  Natugle
  Perleugle
 

Danmark ligger på nordgrænsen for kirkeuglens udbredelsesområde. Derfor er bestanden ikke særlig stabil, og der skal ikke ske ret store ændringer i biotopen på uglens levested eller i klimaet, før bestanden er truet. I 1974 var den danske bestand på mindst 300 par, og tallet var nok snarere ca. 450 par (Atlas-undersøgelsen). I slutningen af 80'erne blev bestanden vurderet til 100-150 par (Klaus Malling Olsen), men siden da er den dramatiske tilbagegang fortsat. I dag vurderer vi bestanden i Danmark til at være under 85 par.

Hør Kirkeuglens stemme

Den største del af den danske bestand, 40-60 par, findes i Himmerland. På Fyn og Sjælland er der i øjeblikket, så vidt man ved, ikke nogen forekomster af arten, og her i Sønderjylland har der i hele 90'erne kun været kendt 1 par (!!) i offentligheden. Først indenfor det sidste år er der kommet oplysninger frem om 3 måske 4 par yderligere.

En af hovedårsagerne til tilbagegangen er sandsynligvis den intensivering, der er sket i landbruget. Kirkeuglen vil helst have lidt forfaldne omgivelser, gerne brændestabler og gamle frugttræer. Den foretrækker gårde, der er omgivet af vedvarende græsmarker, der holdes korte af køer eller andre husdyr.

Kirkeuglen kendes ved sin mørkgrå, meget plettede fjerdragt, sine kraftige lyse øjenbrynsstriber og sin ringe størrelse. Den måler kun 20-22 cm og vejer som regel under 200 g. Kirkeuglen er en af de få ugler, der aktivt søger føde om dagen. Er man heldig, kan man se den spise regnorme på en græsplæne eller fange og spise insekter - især biller. Derudover spiser den småfugle og mus.

Antal par i Danmark: 70-85
Længde: 21-23 cm
Vingefang: 55-60 cm
Vægt: 200 gr.
Kuldstørrelse: 3-5 
Biotop: Gamle gårdhaver og levende hegn
Føde: Gnavere, insekter, regnorme og småfugle


Projekt truede og sjældne ynglefugle.


Ligger DU inde med oplysninger om Kirkeuglen, så kontakt DOF's koordinator for Kirkeugle:
Benny Kristensen. Mejsevej 9 Ø. Bjerregrav, 8920 Randers NV. 
tlf. 40 354516 - E-mail: bennysnatur@gmail.com

Alle oplysninger om redefund og deres geografiske placering bliver behandlet fortroligt, og vil indgå i Dansk Ornitologisk Forening's Projekt:
Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle, - i daglig tale kaldet DATSY.