Natugle - Strix aluco:

Menu
  Slørugle
  Kirkeugle
  Stor Hornugle
Mosehornugle
  Skovhornugle
  Natugle
  Perleugle
 

Natuglen træffes overalt i Sønderjylland, men undersøgelser har vist, at der er en klar tendens til at den optræder hyppigst i den østligste del af amtet. Natuglen herhjemme optræder i 2 faser, en rød og en grå, hvor den røde klart er den mest fremherskende. Den Sønderjydske bestand er igennem årene tilsyneladende meget stabil uden de store udsvingninger. På grund af mangel på uglens foretrukne ynglested (de hule træer) yngler nu en stor del af natuglerne i opsatte ynglekasser. Ud af 391 undersøgte gårde og mindre landejendomme i Sønderjylland er der fundet tegn på natugleaktivitet på 46 svarende til 11,8 %. På landsplan skønnes bestanden at udgøre 4.000 - 5.000 par.

Hør Natuglens stemme

 

Antal par i Danmark: 4000-5000
Længde: 38 cm
Vingefang: 94-104 cm
Vægt: Han 300-550 gr.
Vægt: Hun 350-700 gr.
Kuldstørrelse: 3-4 (variation 2-7)
Biotop: Løvskov, blandskov, parker, store haver
Føde: Mus, spidsmus, rotte, småfugle, padder