Perleugle - Aegolius funereus:

Menu
  Slørugle
  Kirkeugle
  Stor Hornugle
Mosehornugle
  Skovhornugle
  Natugle
  Perleugle
 

Perleuglen yngler, udover et enkelt ynglepar i midtjylland i 2007 (første kendte ynglepar uden for Bornholm i nyere tid), her i landet kun med sikkerhed på Bornholm. Den bornholmske bestand er vurderet til 1 – 3 årlige ynglepar.
Perleuglen yngler både nord og syd for Danmark med den tætteste bestand i det sydlige Sverige (mod syd til det nordlige Skåne).
Arten yngler desuden spredt og fåtalligt i det centrale Tyskland mod nord til Hamborg.

Hør Perleuglens stemme

 

Antal par i Danmark:  1-3
Længde: 26 cm
Vingefang: 52-58 cm
Vægt: Han 130 gr.
Vægt: Hun hun 165 gr.
Kuldstørrelse: 4-6 (variation 3-7)
Biotop: Nåle- og blandingsskov 
Føde: Markmus, mus, spidsmus, spurvefugle

Projekt truede og sjældne ynglefugle.


Ligger DU inde med oplysninger om Perleuglen, så kontakt DOF's artsansvarlig caretaker for Perleugle:
Klaus Dichmann Hyldehegnet 27. 6400 Sønderborg 
tlf. +45 74420552, Mobil tlf. 20869052 E-mail: dichmann@tytoalba.dk

Alle oplysninger om redefund og deres geografiske placering bliver behandlet fortroligt, og vil indgå i Dansk Ornitologisk Forening's Projekt:
Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle, - i daglig tale kaldet DATSY.