Skovhornugle - Asio otus:

Menu
  Slørugle
  Kirkeugle
  Stor Hornugle
Mosehornugle
  Skovhornugle
  Natugle
  Perleugle
 

Skovhornuglen optræder formentligt jævnt i hele amtet, men på grund af dens skjulte levevis er den meget svær at registrere. Kun på uglens vinterstader kan man være heldig at se dem optræde i et større antal. De mange trafikdræbte skovhornugler langs vores veje vidner trods alt om en forholdsvis stor ynglebestand i amtet. På landsplan formentlig mere end 1500 par.

Hør Skovhornuglens stemme

 

Antal par i Danmark: 1500-2000
Længde: 36 cm
Vingefang: 84-95 cm
Vægt: 270-330 gr.
Kuldstørrelse: 4-6 (variation 3-7)
Biotop: Småskove, tætte granskove, vildtremiser
Føde: Mus, markmus, spidsmus, småfugle