Slørugle - Tyto alba:

Menu
  Slørugle
  Kirkeugle
  Stor Hornugle
Mosehornugle
  Skovhornugle
  Natugle
  Perleugle
 

Slørugle-familien er udbredt over hele verden. Her i Europa findes arten Tyto alba. 
I det vestlige og sydlige Europa forekommer underarten alba, der er helt hvid på bryst og i ansigt. Rygfjerene er også forholdsvis lyse.


Hør Sløruglens stemme 
(kort version)
Hør Sløruglens stemme 
(lang version)

 

Hør Sløruglens unger

I Danmark, der ligger på nordgrænsen for Sløruglens udbredelses-område, forekommer underarten guttata, der er kendetegnet ved at være gulbrun med små dråbeformede pletter på brystet. 
Den gulbrune farve på brystet og antallet af de dråbeformede pletter kan dog variere betydeligt individerne imellem. (Klik her)  Oftest er der brune-mørkebrune tegninger i ansigtet omkring øjnene. 
Det hjerteformede slør er dog Sløruglens mest karakteristiske kendetegn, men ser man den flyve i mørket, er det mest iøjnefaldende kendetegn en forholdsvis lys underside, der står i skarp kontrast til Sløruglens ryg, der er mørkgrå med varmt orange-brunt.

Godt halvdelen, svarende til 50-60% af den danske bestand findes i Sønderjylland. På øerne er Sløruglen næsten helt forsvundet eller findes kun fåtalligt. Den sønderjyske bestand vurderes i øjeblikket til 84-100 par, hvoraf de fleste yngler i opsatte kasser. 

På landsplan vurderes bestanden i 2006 til at udgøre ca. 285 - 325 par. I 1997 og 1998 fik de sønderjyske Slørugler ca. 3.6 unger i gennemsnit pr par pr år. Med et vingefang på 85-93 cm og en vægt på kun ca. 300-350 gr. i kombination med et meget skarpt syn er Sløruglen en formidabel jæger under sin lydløse jagt i nattens mørke. En voksen Slørugle spiser omkring 6 mus hvert døgn, så et par med 4-6 store unger tager ca. 40 mus hvert døgn !! Dvs. at Sløruglen er en betydelig mere effektiv muse-jæger end f.eks. en kat.

Antal par i Danmark: 285-325
Længde: 34 cm
Vingefang: 85-93 cm
Vægt: 300-350 gr.
Kuldstørrelse: 4-6 (variation 3-10)
Biotop: Marker, moser og enge 
Føde: Mus, markmus, spidsmus, småfugle

Klik her for at se  moniteringsvejledningen for slørugle i DOF's Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle.