Stor hornugle - Bubo bubo:

Menu
  Slørugle
  Kirkeugle
  Stor hornugle
Mosehornugle
  Skovhornugle
  Natugle
  Perleugle
 

Arten genindvandrede her til landet i 1984 efter en massiv udsætning af hornugler opdrættet i fangenskab i Slesvig-Holsten. Siden da har bestanden her i amtet tilsyneladende stabiliseret sig med 10-12 par. Uglen træffer man som regel i skove i forbindelse med grusgrave eller ved skråninger med lav bevoksning i skovlysninger. Grusgravene og skovlysningernes sydvendte skråninger er samtidigt også deres foretrukne ynglested. Arten har bredt sig op igennem jylland og træffes nu også ynglende nord for Limfjorden. Bestanden vurderes på landsplan i 2006 at være på ca. 40-50 par.

Hør Stor hornugles stemme

 

Antal par i Danmark:  40-50 
Længde:  60-75 cm 
Vingefang:   160-188 cm
Vægt:  Han 2000-2500 gr., hun 2500-3200 gr.
Kuldstørrelse:  2-3 (variation 1-6)
Biotop:  Grusgrave, stenbrud, skråninger
Føde:  Vandrotte, rotte, hare, pindsvin, ænder, fisk

Projekt truede og sjældne ynglefugle.


Ligger DU inde med oplysninger om Stor hornuglen, så kontakt DOF's koordinator for Stor hornugle:
Hans Pinstrup Dalagervej 95, 8700 Horsens 
tlf. 75 64 27 73. E-mail: hans.pinstrup@privat.dk.

Alle oplysninger om redefund og deres geografiske placering bliver behandlet fortroligt, og vil indgå i Dansk Ornitologisk Forening's Projekt:
Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle, - i daglig tale kaldet DATSY. 

Klik her for at se  moniteringsvejledningen for Stor Hornugle i DOF's Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle.